Wat is Fairtrade?

Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoor­waarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Bij fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op kinderarbeid nageleefd. Boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk.
Ook zorgt fairtrade voor langdurige handelsrelaties, zodat de boeren en producenten kunnen investeren in zichzelf, hun familie, en in de ge­meenschap waarin zij leven. Daarbij schenken ze ook extra aandacht aan het milieu bij de keuze voor grondstoffen of productiewijze.

Waar is deze definitie van fairtrade op gebaseerd?

De initiatiefnemers van Fairtrade Gemeente gebruiken in de campagne de internationale definitie van fairtrade. Deze definitie is in 1998 opgesteld door FINE, een organisatie waarin alle betrok­kenen in de fairtrade ketens over de hele wereld zijn betrokken. Van de producent en de importeur, tot de retailers, het bedrijfsleven en het onafhankelijke keurmerk. Samen hebben al deze partijen afgesproken wat zij verstaan onder fairtrade.

Wat zijn de internationale fairtrade criteria?

In FINE is afgesproken dat fairtrade altijd voldoet aan de volgende criteria:

 • Markttoegang voor de meest kwetsbare boeren en producenten.
  Miljoenen kleine boeren en producenten vallen buiten de reguliere wereldmarkt of bereiken deze markt alleen via lange en inefficiënte handelsketens. Fairtrade biedt directe markttoegang.
 • Duurzame en eerlijke handelsvoorwaarden.
  Handel moet ervoor zorgen dat boeren en producenten worden voorzien van een duurzaam levensonderhoud. Uit handel moe­ten boeren en producenten hun dagelijkse behoeften kunnen bekostigen (onderdak, voedsel, kleding, medische kosten en onderwijs). Prijzen en lonen worden bepaald op basis van de kosten van deze basisbehoeften en niet op basis van marktcondities. Fairtrade gaat dus verder dan de markt vraagt.
 • Capaciteitopbouw & Empowerment
  In eerlijke handel ondersteunen bedrijven hun handelspartners in ontwikkeling
  In Nederland worden veel verschillende fairtrade producten aangeboden.
  Bijvoorbeeld koffie, thee, wijn, broodbeleg, chocolade, noten, ijs, rijst, vruchtensappen, olie, noedels. Naast eten en drinken zijn er nog veel meer producten. Zoals eerlijke katoen, speelgoed, vazen, beelden en tassen.

Genoeg te kiezen dus!

Hoe kun je fairtrade producten herkennen?

Fairtrade levensmiddelen zijn gemakkelijk te herkennen: er staat een fairtrade keurmerk op de verpakking.
Op andere fairtrade producten staat vaak geen fairtrade keurmerk. Die zijn dus moeilijker te herkennen. Maar de winkelier wil u graag vertellen of dat product afkomstig is van een leverancier die fairtrade gecertificeerd is.
msclogo fsc69ec MADE-BY-BIG-LOGO fairwear(Custom) fairtradelogo(Custom) mh

 

Fairtrade! Maar kan het nog een stapje verder?

Het kan altijd beter. Sommige producten kunnen zowel fairtrade zijn als op een andere manier bijdragen aan een betere wereld. Dit zijn bijvoorbeeld producten die niet alleen het internationale fairtrade keurmerk dragen, maar ook biologisch gecertificeerd zijn. Of, kleding­stukken gemaakt van fairtrade gecertificeerd katoen en die daarnaast bijvoorbeeld door FairWearFoundation erkend zijn als verantwoord geproduceerd.

En andere initiatieven?

Naast fairtrade bestaan er nog meer initiatieven die op hun manier een steentje bijdragen aan een betere wereld. Deze initiatieven zijn natuurlijk ook heel waardevol. Daarom worden deze ook gewaardeerd in de Fairtrade Gemeente campagne. De campagne heeft er zelfs een specifiek criterium voor opgenomen: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.