Over ons

Onze gemeente is sinds 2011 een Fairtrade Gemeente. Dit is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente en haar inwoners Fairtrade een warm hart toedragen en er ook echt werk van maken om fairtrade producten dicht bij mensen te brengen.

Op de landelijke website www.fairtradegemeenten.nl kun je zien welke ondernemingen, organisaties, winkels, kerken en clubs in onze gemeente al meedoen.

logo fairtrade gemeente utrechtse heuvelrug
fairtrade gemeente Utrechtse Heuvelrug

Bestuur stichting

De Stichting draag zorg voor de beleidsmatige zaken als opleveren sociaal – en financieel jaarverslag, ANBI-verantwoording en VGA-verklaring. Ook is de Stichting verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met onder andere Landelijk Campagnekantoor, andere Fairtrade Gemeenten en uiteraard eigen gemeente.

Bestuur Stichting Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug:

  • Voorzitter: Liesbeth Oosterhagen
  • Penningmeester: Chris Stam
  • Secretaris: vacature

Werkgroep

De werkzaamheden voor het behouden van de titel Fairtrade Gemeente voor de Utrechtse Heuvelrug zijn officieel belegd bij de Werkgroep. Leden van het Stichtingsbestuur zijn ook leden van de Werkgroep. De werkgroep is verantwoordelijk voor het opleveren jaarlijks actieplan, actueel houden van de deelnemerslijst, uitvoeren werkzaamheden om verlenging van de Fairtrade titel aan te vragen en uitvoeren van allerlei andere operationele zaken.

De werkgroepleden zijn:

  • Dick Karssen, secretaris (Driebergen)
  • Liesbeth Oosterhagen, voorzitter (Doorn)
  • Teunis Reedijk, algemeen lid (Leersum)
  • Chris Stam, algemeen lid (Doorn)
  • Vacature voor algemeen bestuurslid