Over Ons

Bestuur stichting

Bestuur Stichting Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug:

  • Voorzitter: Robert Zwart
  • Penningmeester: vacature
  • Secretaris: Liesbeth Oosterhagen

De Stichting draag zorg voor de beleidsmatige zaken als opleveren sociaal – en financieel jaarverslag, ANBI-verantwoording en VGA-verklaring. Ook is de Stichting verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met onder andere Landelijk Campagnekantoor, andere Fairtrade Gemeenten en uiteraard eigen gemeente.

Werkgroep

De werkgroepleden zijn:

  • Dick Karssen, secretaris (Driebergen)
  • Liesbeth Oosterhagen, algemeen lid (Doorn)
  • Teunis Reedijk, algemeen lid (Leersum) 
  • Robert Zwart, voorzitter (Driebergen)
  • Vacature voor algemeen bestuurslid

De werkzaamheden voor het behouden van de titel Fairtrade Gemeente voor de Utrechtse Heuvelrug zijn officieel belegd bij de Werkgroep. Leden van het Stichtingsbestuur zijn ook leden van de Werkgroep. De werkgroep is verantwoordelijk voor het opleveren jaarlijks actieplan, actueel houden van de deelnemerslijst, uitvoeren werkzaamheden om verlenging van de Fairtrade titel aan te vragen en uitvoeren van allerlei andere operationele zaken.